Agrykola wycinka i zabezpieczenia

Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową drogi powiatowej – al. Armii Ludowej w zakresie wiaduktów drogowych w rejonie parku Agrykola wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym: Etap I- rozbudowa wiaduktów, w Warszawie”.

Mechaniczne usuwanie drzew wraz z karczowaniem i wywiezieniem pozostałości: szt. 162
Karczowanie krzewów i poszycia wraz z wywiezieniem pozostałości: ha 0,112
Karczowanie obszarów zadrzewień /sadów owocowych, krzewów/ żywopłotów z wywiezieniem pozostałości: ha 0,02
Zabezpieczenie drzew: szt. 84
Wygrodzeniw strefy ochrony drzew, krzewów i zadrzewień: m 613,5
Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej potwierdzającej stabilność drzew: 4 szt

Generalny Wykonawca: SKANSKA S.A.
Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
Pielęgnacja: –
Okres: 10.2021.