Al. Jana Pawła I Al. Jerozolimskie

Wykonanie zabudowy rozchodnikowej torowiska w al. Jana Pawła II i w Al. Jerozolimskich, na terenie m.st. Warszawy wraz z jej kompleksowym utrzymaniem

Przygotowanie torowiska pod zabudowę rozchodnikową: oczyszczenie szyn metodą strumieniową, aplikacja żywicy epoksydowej, montaż wkładek elestomerowych do stopki szyn 49E1 i 60R2 pomiędzy podkładami strunobetonowymi. kpl 1
Wykonanie zabudowy rozchodnikowej: system drenżowo-magazynujący układany na podbudowie podsypkowej torowiska składający się z następujących warstw: geowłókniny filtracyjnej, maty drenażowo-magazynującej i włókniny separacyjno-ochronnej na które następnie układany jest substrat oraz warstwa roślinności w postaci rozchodników z mat wegetacyjnych. m2 4005

Generalny Wykonawca: Werde sp.zo.o.
Zamawiający: Tramwaje Warszawskie
Pielęgnacja 3 lata
Okres: 09.2022-12.2022.