GŁĘBOCKA

Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. Od ul. Podwójnej do ul. Berensona i przebudowa gazociągu (roboty budowlane ZMID) oraz budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej, przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Głębockiej, ul. Berensona i ul. Kąty Grodziskie (roboty budowlane MPWiK)

Przygotowanie terenu pod nasadzenie
Zakup, dostawa, sadzenie i pielęgnacja krzewów: 13 794,00 szt
Zakup, dostawa, sadzenie i pielęgnacja drzew: 215,00 szt
Wykonanie trawników: 4 498,49 m2
Korowanie: 218,13 m2

Generalny Wykonawca: STRABAG S.A.
Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
Pielęgnacja: 3 lata
Okres: 03.2020.