GÓRNA DROGA

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, parkingami podziemnymi i niezbędna infrastrukturą, na działkach o nr ew. 6/2; 7; 8 oraz części działki o nr ew. 70 z obrębu 2-11-09, przy ulicy Górna Droga w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa-ZIELEN

„Wykonanie dachu nad garażem poprzed wykonania warstw konstrukcyjnych :substrat glebowy, włóknina filtracyjna, drenaż 2 cm zintegrowany z włókniną filtracyjną
” :m2 699,10
Wykonanie stropu poprzez ułożenie warstw drogowych: włóknina filtracyjna, drenaż 4 cm, włóknina dyfuzyjna: m2 946,35
Usunięcie istniejącej gleby i wymiana na ziemię urodzajną: m2 2 604,56
Opaska żwirowa wokół budynku: m2 62,40
Nasadzenia krzewów i bylin i pnączy: szt 1 237,00
Nasadzenia drzew: szt 92,00
Wykonanie trawników darniowych w ogródkach lokatorskich: m2 566,02
Wykonanie trawników z siewu: m2 1 739,00
Montaż obrzeży trawnikowych typu ecoboard: mb 884,00
Utwardzenie terenu z ekokraty na podsypce cementowo-piaskowej 5 wraz z wypełnieniem kruszywem: m2 38,13
Ściółkowanie korą sosnową wokół drzew, pod krzewy, byliny okrywowe: m2 528,00
Ściółkowanie żwirem – otoczaki 16-32 mm: m2 125,00
Korytowanie pod drogi, chodniki i zjazdy: m3 176,72
Wywóz i utylizacji ziemi: m3 176,72
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod drogi: m2 547,64
Roboty ziemne
Profilowanie i zagęszczenie podłoża
Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych, drogi pożarowej, placów zabaw 1000 m2
Wykonanie nawierchni chodników: 542 m2
Wykonanie zjazdów do garażu: 248 m2
Ustawienie krawężników, obrzeży i schodów terenowych

Generalny Wykonawca: FIRMA BUDOWLANA „ANTCZAK MAREK” SPÓŁKA ZO.O.
Zamawiający: URSUS NOWA SP.ZO.O.
Pielęgnacja: jw.
Okres: 09.2022-01.2023.