GROCHOWSKA

Wykonanie rozchodnikowej zabudowy torowiska na odc. al. Zieleniecka- pętla rondo Wiatraczna na terenie miasta stołecznego Warszawy

Zainstalowanie warstw drenażowo-filtracyjnych, substratu oraz maty rozchodnikowej w obrębie torowiska wzdłuż ulicy Grochowskiej w Warszawie: 10200 m2

Generalny Wykonawca: Werde sp.zo.o.
Zamawiający: TRAMWAJE WARSZAWSKIE
Pielęgnacja 3 lata
Okres: 04.2020-11.2022

Projekt zakładał powstanie zwartej zieleni z różnych gatunków rozchodnika, która pokryje w 100% projektowany obszar z tą zielenią. Dzięki obecności projektowanych elementów drenażowych i filtracyjnych (drenaż oraz włóknina filtracyjna) nadmiar wody miał za zadanie zostać skutecznie i szybko odprowadzony po betonowej podbudowie torowiska. Jednocześnie drenaż pełni funkcję retencyjną. Substrat dostosowany parametrami do roślinności ekstensywnej ma za zadanie zgromadzić pewną część wody, ale jednocześnie przepuścić nadmiar do układu filtracyjno-drenażowego. Mata rozchodnikowa z 10 gatunkami rozchodnika (wg karty technicznej producenta) ma skutecznie pokryć zielenią projektowany obszar.