KASPRZAKA

Budowa i przebudowa trasy tranwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej

Zainstalowanie warstw drenażowo-filtracyjnych, substratu oraz maty rozchodnikowej w obrębie torowiska m2: 3089
Odtworzenie trawników wokół torowiska tramwajowego m2: 1 616,00
Wymiana zasypki obrzeży w rejonie drzewa za pomocą AIRSPADE: kpl 1,00

Generalny Wykonawca: STRABAG
Zamawiający: TRAMWAJE WARSZAWSKIE
Pielęgnacja: 5 lat
Okres: 09-12.2022.