LAZUROWA

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudwie drogi powiatowej – ul. Lazurowej na odcinku ul. Górczewska – al. Obrońców Grodna (droga ekspresowa S8) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa ul. Lazurowej na odcinku od ul. Górczewskiej do Alei Obrońcow Grodna (Trasa S8)

Ścinanie drzew wraz z usunięciem karp: 95 szt
Karczowanie krzewów: 0,02 ha
Zabezpieczenie drzew i krzewów: 43 szt
Przesadzenie drzew: 18 szt
Przesadzenie krzewów: 3 szt

Generalny Wykonawca: SKANSKA S.A.
Zamawiający: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Pielęgnacja: 3 lata
Okres: 12.2022-10.2023.