MUZEUM

Budowy wjazdu wraz z tunelem do siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej

Wykonanie trawnika wraz z humusowaniem – na stropir i poza stropem: 3123 m2
Wykonanie obsypki z piasku: 565 m2
Ułożenie geowłókniny na skarpie: 565 m2
Ułożenie geokraty z wypełnieniem: 565 m2
Wypełnienie geokraty żwirem: 565 m2
Wypełnienie geokraty ziemią urodzajną warstwa: 565 m2
Wykonanie trawnika na skarpie w technologii hydrosiewu: 565 m2
Wypełnienie donicy geowłókniną, ułożenie paneli wodnochłonnych, wykonanie drenażu, warstwy keramzytu i wegetacyjnej, wykonanie trawników 1 kpl
Sadzenie drzew- forma wysokopienna: 10 szt

Generalny Wykonawca: MOSTY
Zamawiający: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
Pielęgnacja 3 lata
Okres: 11.2022-12.2022.