MWP

Budowa Muzeum Wojska Polskiego – I etap

Kompleksowe nasadzenie drzew i krzewów na terenach płaskich oraz w donicach
Kompleksowe wykonanie trawników
Wykonanie warstw drenażowych na stropie nad garażem
Wzmocnienie skarpy geokratą
Wzmocnienie skarpy matą antyerozyjną
Dostawa i montaż koryt betonowych wzdłuż muru oporowego przy wjeździe do garażu podziemnego
Rozbiórka budynków oraz wejścia do schronu wraz z wykonaniem zasypek po rozbiórkach fundamentów i częsci podpiwniczonych budynków
Nasadzenia rozchodnika na dachu
Wykonanie warstw drenażowych na dachu
Wykonanie opasek żwirowych
Zagospodarowanie parku na terenie Muzeum Wojska Polskiego

Generalny Wykonawca: IDS-BUD S.A. / MAR-BUD sp.zo.o.
Zamawiający: Muzeum Wojska Polskiego
Pielęgnacja: 3 lata
Okres: 05.2021-nadal.