RACŁAWICKA

Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej

Wycinka drzew wraz z karczowaniem i wywozem dłużyc: 65,00 szt
Zabezpieczenie drzew, krzewow i zadrzewień: 119,00 szt
Przygotowanie terenu pod nasadzenia
Zakup, dostawa, sadzenie i pielęgnacja drzew: 7,00 szt
Zakup, dostawa, sadzenie i pielęgnacja krzewów: 1 656,00 szt
Ściółkowanie: 711,90 m2
Wykonanie trawników: 5 171,43 m2

Generalny Wykonawca: TRAKCJA PRKiI S.A.
Zamawiający: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Pielęgnacja: 3 lata
Okres: 04.2020-12.2020.