Węzeł Sokółka Północ

Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Kuźnica-węzeł Sokółka Północ (z węzłem).


Główne informacje dotyczące realizacji:

Generalny Wykonawca: PORR S.A.
Zamawiający: GDDKIA Oddział w Białymstoku
Pielęgnacja:
Okres: 02.2023-05.2023
Wartość:

Wycinka drzew wraz z usunięciem i zagospodarowaniem pozostałości oraz usunięciem starych karp.
Wycinka krzewów wraz z usunięciem i zagospodarowaniem pozostałości oraz usunięciem starych karp.
Wykonanie operatu. brakarskiego przed rozpoczęciem wycinki