SOKRATESA

Przebudowa ul. Sokratesa. Zieleń

Sadzenie drzew: 29 szt
Sadzenie krzewów: 5511 szt
Sadzenie bylin i traw ozdobnych: 5281 szt
Wykonanie ogrodów deszczowych: 456 m2
Korowanie: 1418 m2
Wykonanie trawników: 4879 m2
Wygrodzenia typu ZOM: 370 m

Generalny Wykonawca: Werde sp.zo.o.
Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
Pielęgnacja: 3 lata
Okres: 07.2022-12.2022.