Torowisko - Al. Jana Pawła i Al. Jerozolimskie

Wykonanie zabudowy rozchodnikowej torowiska w al. Jana Pawła II i w Al. Jerozolimskich, na terenie m.st. Warszawy wraz z jej kompleksowym utrzymaniem.

Główne informacje dotyczące realizacji: 

Generalny Wykonawca: Werde sp.zo.o.
Zamawiający: Tramwaje Warszawskie.
Pielęgnacja: 3 lata.
Okres realizacji: 09.2022-12.2022.

Szczegółowy zakres naszych prac:

Przygotowanie torowiska pod zabudowę rozchodnikową: oczyszczenie szyn metodą strumieniową, aplikacja żywicy epoksydowej, montaż wkładek elestomerowych do stopki szyn 49E1 i 60R2 pomiędzy podkładami strunobetonowymi: 1 kpl.
Wykonanie zabudowy rozchodnikowej: system drenżowo-magazynujący układany na podbudowie podsypkowej torowiska składający się z następujących warstw: geowłókniny filtracyjnej, maty drenażowo-magazynującej i włókniny separacyjno-ochronnej na które następnie układany jest substrat oraz warstwa roślinności w postaci rozchodników z mat wegetacyjnych: 4005  m2.

Film z realizacji.

Źródło zdjęć: Tramwaje Warszawskie.