Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego

Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15.

Główne informacje dotyczące realizacji: 

Generalny Wykonawca: PORR S.A.
Zamawiający: GDDKiA.
Okres realizacji: 07.2020-11.2022.

Szczegółowy zakres naszych prac:

Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie trawą: 805 911,00 m2.
Umocnienie dna rowu przez humusowanie i obsianie trawą: 123 865,32 m2.
Rekultywacja terenu w pasie drogowym nie objętym robotami ziemnymi – wyrównanie terenu, obsianie trawą: 700 000,00 m2.
Zakładanie trawników: 12 932,99 m2.
Ewentualne zabezpieczenie skarp przez deskowanie: 1,00 szt.
Humusowanie stożków mostowych wraz z umocnieniem matą antyerozyjną: 3 650,00 m2.
Humusowanie z obsiewem na grubość 50cm: 3 600,00 m2.
Darniowanie przy obiektach mostowych: 1 000,00 m2.