Przebudowa ul. Głębockiej w Warszawie

Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona i przebudowa gazociągu (roboty budowlane ZMID) oraz budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej, przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym ul. Głębockiej, ul. Berensona i ul. Kąty Grodziskie (roboty budowlane MPWiK).

Główne informacje dotyczące realizacji: 

Generalny Wykonawca: Strabag S.A.
Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.
Pielęgnacja: 3 lata.
Okres realizacji: 10.2019-03.2020.

Szczegółowy zakres naszych prac:

Przygotowanie terenu pod nasadzenie.
Zakup, dostawa, sadzenie i pielęgnacja krzewów: 13 794,00 szt.
Zakup, dostawa, sadzenie i pielęgnacja drzew: 215,00 szt.
Wykonanie trawników: 4 498,49 m2.
Korowanie: 218,13 m2.