Górna Droga w Ursusie (Warszawa)

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, parkingami podziemnymi i niezbędna infrastrukturą, na działkach o nr ew. 6/2; 7; 8 oraz części działki o nr ew. 70 z obrębu 2-11-09, przy ulicy Górna Droga w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa.

Główne informacje dotyczące realizacji: 

Generalny Wykonawca: Firma Budowlana „Antczak Marek” Sp. z o.o.
Zamawiający: Ursus Nowa Sp. z o.o.
Pielęgnacja: 3 lata.
Okres realizacji: 09.2022-01.2023.

Szczegółowy zakres naszych prac:

Wykonanie dachu nad garażem poprzez wykonania warstw konstrukcyjnych – substrat glebowy, włóknina filtracyjna, drenaż 2 cm zintegrowany z włókniną filtracyjną: 699,10 m2.
Wykonanie stropu poprzez ułożenie warstw drogowych: włóknina filtracyjna, drenaż 4 cm, włóknina dyfuzyjna: 946,35 m2.
Usunięcie istniejącej gleby i wymiana na ziemię urodzajną: 2 604,56 m2.
Opaska żwirowa wokół budynku: 62,40 m2.
Nasadzenia krzewów i bylin i pnączy: 1 237,00  szt.
Nasadzenia drzew: 92,00 szt.
Wykonanie trawników darniowych w ogródkach lokatorskich: 566,02 m2.
Wykonanie trawników z siewu: 1 739,00 m2. 
Montaż obrzeży trawnikowych typu ecoboard: 884,00 mb.
Utwardzenie terenu z ekokraty na podsypce cementowo-piaskowej 5 wraz z wypełnieniem kruszywem: 38,13 m2.
Ściółkowanie korą sosnową wokół drzew, pod krzewy, byliny okrywowe: 528,00 m2.
Ściółkowanie żwirem – otoczaki 16-32 mm: 125,00 m2.
Korytowanie pod drogi, chodniki i zjazdy: 176,72 m3.
Wywóz i utylizacji ziemi: 176,72 m3.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod drogi: 547,64 m2.

Roboty ziemne
Profilowanie i zagęszczenie podłoża
Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych, drogi pożarowej, placów zabaw: 1000 m2.
Wykonanie nawierzchni chodników: 542 m2.
Wykonanie zjazdów do garażu: 248 m2.
Ustawienie krawężników, obrzeży i schodów terenowych.