Skrzyżowanie Grójeckiej, Harfowej i Racławickiej

Przebudowa skrzyżowania ulic: Grójeckiej, Harfowej, Racławickiej.

Główne informacje dotyczące realizacji: 

Generalny Wykonawca: Trakcja Prkil S.A.
Zamawiający: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.
Pielęgnacja: 3 lata.
Okres realizacji: 04.2020-12.2020.

Szczegółowy zakres naszych prac:

Wycinka drzew wraz z karczowaniem i wywozem dłużyc: 65,00 szt.
Zabezpieczenie drzew, krzewów i zadrzewień: 119,00 szt.
Przygotowanie terenu pod nasadzenia.
Zakup, dostawa, sadzenie i pielęgnacja drzew: 7,00 szt.
Zakup, dostawa, sadzenie i pielęgnacja krzewów: 1 656,00 szt.
Ściółkowanie: 711,90 m2.
Wykonanie trawników: 5 171,43 m2.