Torowisko - ul. Kasprzaka i ul. Wolska

Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej.

Główne informacje dotyczące realizacji: 

Generalny Wykonawca: Strabag S.A.
Zamawiający: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Pielęgnacja: 5 lat.
Okres realizacji: 09-12.2022.

Szczegółowy zakres naszych prac:

Zainstalowanie warstw drenażowo-filtracyjnych, substratu oraz maty rozchodnikowej w obrębie torowiska: 3089 m2.
Odtworzenie trawników wokół torowiska tramwajowego: 1 616,00 m2.
Wymiana zasypki obrzeży w rejonie drzewa za pomocą AIRSPADE:  1,00 kpl.