Muzeum Wojska Polskiego (Cytadela)

Budowy wjazdu wraz z tunelem do siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej.

Główne informacje dotyczące realizacji:

Generalny Wykonawca: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Sp. z o.o. Budownictwo Sp. K.
Zamawiający: Muzeum Wojska Polskiego. 
Pielęgnacja: 3 lata.
Okres realizacji: 11.2022-12.2022.

Szczegółowy zakres naszych prac:

Wykonanie trawnika wraz z humusowaniem – na stropie i poza stropem: 3123 m2.
Wykonanie obsypki z piasku: 565 m2.
Ułożenie geowłókniny na skarpie: 565 m2.
Ułożenie geokraty z wypełnieniem: 565 m2.
Wypełnienie geokraty żwirem: 565 m2.
Wypełnienie geokraty ziemią urodzajną warstwą: 565 m2.
Wykonanie trawnika na skarpie w technologii hydrosiewu: 565 m2.
Wypełnienie donicy geowłókniną, ułożenie paneli wodnochłonnych, wykonanie drenażu, warstwy keramzytu i wegetacyjnej, wykonanie trawników: 1 kpl.
Sadzenie drzew – forma wysokopienna: 10 szt.

.