Obwodnica Inowrocławia - drogi krajowe 15 i 25​

Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 (łącznik) o długości około 4,880 km.

Główne informacje dotyczące realizacji:

Generalny Wykonawca: PBDiM Kobylarnia S.A., MIRBUD S.A.
Zamawiający: GDDKiA.
Pielęgnacja: 3 lata.
Okres realizacji: 05.2019-08.2019.

Szczegółowy zakres naszych prac:

Humusowanie skarp i rowów z obsianiem trawą gr. 20 cm: 134 795,14 m2.
Umocnienia darnią gr. 8-10 cm: 138,14 m2.
Rekultywacja terenów płaskich bez humusowania: 150 000,00 m2.
Humusowanie terenów płaskich z obsianiem trawą gr. 30 cm: 18 436,00 m2.