Południowa Obwodnica Warszawy (S2)

Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania: Zadanie „A” od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km.

Główne informacje dotyczące realizacji: 

Generalny Wykonawca: Astaldi/Webuild.
Zamawiający: GDDKiA.
Pielęgnacja: 3 lata.
Okres realizacji: 07.2020-11.2021.

Szczegółowy zakres naszych prac:

Montaż kratek do pnączy na gzymsach i ścianach wlotów do tuneli: 167,97 m2.
Rozłożenie maty przeciwchwastowej pod nasadzenia: 10 108,29 m2.
Sadzenie drzew na terenie płaskim: 302 szt.
Sadzenie krzewów na terenie płaskim i skarpach: 24 366,00 szt.
Sadzenie bylin na terenie płaskim i skarpach: 6379 szt.
Sadzenie pnączy na terenie płaskim i skarpach: 6192 szt.
Rozścielenie ściółki pod nasadzeniami na terenie płaskim: 12 627,90 m2.
Wykonanie trawników na terenie płaskim: 71 704,60 m2.
Umocnienie skarp i rowów wraz z nadzorem botanicznym: 33 809,39 m2.
Umocnienie pasa dzielącego trasy głównej przez humusowanie warstwą ziemi urodzajnej i hydrosiew: 17 677,77 m2.
Ułożenie darniny na płaskim: 654,22 m2.
Wykonanie warstwy ziemi roślinnej: 86,05 m2.