Ul. Wybrzeże Gdańskie (Warszawa)

Zagospodarowanie zieleni w ramach budowy drogi dojazdowej wzdłuż ul. Wybrzeże Gdańskie w Warszawie.

Główne informacje dotyczące realizacji:

Generalny Wykonawca: KROL Zakład Robot Drogowych i Inzynieryjno Instalacyjnych.
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp.z o.o.